top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Pedagogische Praktijk bij Marleen persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verzamelde Persoonlijke Gegevens:

Ik verzamel mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens van mijn cliënten en opdrachtgevers:

  • Naam, geboortedatum en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres).

  • Medische en gezondheidsinformatie die relevant is voor onze pedagogische dienstverlening.

  • Schoolinformatie en andere relevante achtergrondgegevens.

  • Eventuele verslagen en notities van sessies.

2. Doel van Gegevensverzameling:

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het faciliteren van pedagogische begeleiding en ondersteuning.

  • Het opstellen van individuele begeleidingsplannen.

  • Communicatie met ouders/verzorgers en relevante instanties.

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Gegevensopslag en Beveiliging:

Ik zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijke vereisten anders bepalen.

4. Delen van Gegevens:

Ik deel persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor het verlenen van mijn pedagogische diensten, met instemming van de betrokkene, of wanneer wettelijk vereist.

5. Rechten van Betrokkenen:

Cliënten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Voor verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens, neem contact op via de contactgegevens onderaan vermeld.

6. Contact:

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met: Marleen Mol

Bernhardsingel 28 | 4811 SL Breda | +316 27884107 | contact@praktijkbijmarleen.nl | www.praktijkbijmarleen.nl | KvK:90726693 | IBAN: NL71 RABO 0360987575 | BTW: NL004555472B09

bottom of page