top of page

Coaching ADHD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid

Ervaart jouw kind moeilijkheden op school? Is er weinig zelfvertrouwen en plezier terwijl er meer potentieel is?

Heb je het gevoel dat er een andere aanpak mogelijk is?

Het zou kunnen dat jijzelf, of jou kind, een conceptuele denker is. Mensen met eigenschappen zoals dyslexie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, autisme en hooggevoeligheid zijn vaak conceptuele denkers (er zijn ook conceptuele denkers zonder specifieke ‘labels’). Deze manier van denken heeft vele unieke talenten en kwaliteiten.

Leren vanuit je talenten en kwaliteiten

 • rijke fantasie

 • gevoel voor humor

 • snel zien van (nieuwe) oplossingen

 • snel kunnen wisselen tussen verschillende taken

 • goed in het herkennen van oorzaak en gevolg

 • sterk rechtvaardigheidsgevoel

 • creatief op diverse manieren

 • sterk beeldend vermogen

 • goed analytisch vermogen

AANPAK

Coaching ADHD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid

Jouw kind krijgt de kans om effectief te leren studeren door:

 • te ontdekken of het een conceptueel denker is, begrijpen wat dit betekent en waarom dit van invloed kan zijn op het schoolsucces.

 • Deel te nemen aan pschyo-educatie om inzicht te krijgen in hoe het brein werkt en waarom bepaalde uitdagingen zich voordoen.

 • te leren hoe je kunt snellezen en informatie beter kunt verwerken

 • De techniek van mindmappen onder de knie te krijgen, waardoor het leren en organiseren van informatie efficiënter wordt.

 • te werken aan onderliggende problemen in orde- en timemanagement, zoals faalangst (uitstelgedrag en prestatiedrang) en deze om te zetten in succesvolle strategieën.

 • te leren hoe effectieve communicatie (verbaal en schrijven) werkt voor conceptueel denkers aan de hand van de vier communicatiefasen.

 • Het zelfvertrouwen te vergroten door inzicht te krijgen in de werking van het brein en te beseffen dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen

 • Leerstrategieën aan te leren die passen bij hun manier van denken.

 • Hun meervoudige intelligentie en executieve functies te onderzoeken om te ontdekken waar hun sterke punten liggen.

Dit alles draagt bij aan een effectievere en zelfverzekerde benadering van studeren en persoonlijke ontwikkeling.

OVER

Conceptueel denken

Conceptueel denken, ook wel bekend als neurodivergentie, is een andere manier van informatie verwerken. Dit komt voor bij mensen met ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en bij mensen die geen specifieke ‘labels’ hebben.

 

Conceptueel denken omvat onder andere het vermogen om van het grote geheel naar de details te denken en eerst een oplossing te hebben voordat de details worden overwogen. Conceptuele denkers staan bekend om hun vermogen om buiten de conventionele benaderingen te denken en intuïtieve verbanden te leggen.

 

In onze maatschappij en in ons onderwijssysteem is lineair denken de dominante benadering. Dit type denken volgt een sequentieel pad, van A naar Z, van begin naar eind.

 

Conceptueel denken heeft invloed op hoe informatie wordt verwerkt, gereproduceerd en gecommuniceerd.

 

Als conceptueel kun je op school ervaren dat je manier van denken niet in het traditionele schoolsysteem past. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en onzichtbaarheid. Je kunt extra hard werken en je inzetten, maar toch niet de gewenste resultaten behalen, of zelfs onderpresteren. Hierdoor kunnen gevoelens van faalangst ontstaan en kan je zelfbeeld worden aangetast.

bottom of page