top of page

Een belangrijke factor die bijdraagt aan faalangst is de psychologische druk om te presteren. Deze druk kan afkomstig zijn van ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten en zelfs van het individu zelf. De wens om aan de verwachtingen te voldoen en de angst voor teleurstelling kunnen een krachtige voedingsbodem voor faalangst vormen. Ook een onveilige leeromgeving, waarin straf of strenge beoordelingen de boventoon voeren, kan faalangst versterken. Het gevoel beoordeeld te worden in plaats van ondersteund, kan de angst om te falen vergroten.

 

Daarnaast kunnen ervaringen uit het verleden, zoals eerdere mislukkingen of kritiek, de basis leggen voor faalangst. Negatieve zelfbeelden en de overtuiging dat men niet in staat is om te slagen, kunnen de angst om te falen versterken. Jongeren die te maken hebben met dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid en vergelijkbare uitdagingen, ervaren vaak negatieve momenten in het onderwijs door de eenzijdige leerbenadering die hun behoeften niet weerspiegelt. Ze voelen zich vaak anders en leren dat ze niet voldoen aan verwachtingen.

Biologische factoren spelen ook een rol, zoals genetische aanleg en de chemische samenstelling van de hersenen. Mensen die gevoelig zijn voor angst kunnen een verhoogd risico hebben op faalangst. Bovendien kunnen familieproblemen ook een rol spelen bij het ontstaan van faalangst. Onverwerkte traumatische gebeurtenissen bij ouders of grootouders kunnen ook van invloed zijn.

 

Cognitieve processen, zoals perfectionisme en negatieve denkpatronen, spelen ook een rol bij faalangst. Het constante streven naar perfectie en de angst voor fouten kunnen leiden tot verlammende faalangst.

 

Voor het overwinnen van faalangst is het niet per se noodzakelijk om de exacte oorzaak te kennen. Dit kan vaak ook lastig zijn om zelf te achterhalen en daar los van te komen. Gun jezelf de kans om je faalangst aan te pakken. Als je de angst niet onder controle krijgt, zal deze jou beheersen.

FAALANGST

bottom of page