top of page
TEM_4248.jpg

Coaching jongeren en jongvolwassenen

Herken je je als ouder in onderstaande?

 • je kind zit niet lekker in zijn vel

 • thuis en in de klas loopt het niet helemaal zoals je voor jou en je kind wilt

 • je kind voelt zich niet begrepen

 • er zijn tekenen van faalangst, een gebrek aan zelfvertrouwen en uitbarstingen van woede bij je kind

 • jouw kind heeft moeite met de juiste manier van (effectief) studeren

 • problemen met concentratie zijn merkbaar bij je kind

 • het is een uitdaging voor je kind om gemotiveerd te blijven

 • je kind kampt met overmatig piekeren of slaapproblemen

Het zou kunnen dat er vermoedens zijn van dyslexie, hooggevoeligheid, ADHD, hoogbegaafdheid of autisme bij je kind.

 

Heb je het gevoel dat je niet weet hoe je je kind verder kunt helpen?

 

Laat mij jullie begeleiden om de dingen waar jullie tegenaan lopen op een vernieuwende manier aan te pakken. Indien nodig, bied ik jou als ouder ook ondersteuning door middel van tips om het voor jou en je kind wat vlotter te laten verlopen.

Begeleiding
effectief studeren

De begeleiding effectief studeren die ik bied is voor jongeren en jongvolwassenen die onder andere:

 • Vastlopen met hun schoolwerk of studie

 • Dreigen te blijven zitten of terug te vallen naar een lager niveau

 • Op een andere manier leren dan de schoolmethode

 • Te maken hebben met dyslexie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid

Coaching

De coaching die ik bied is gericht op sociaal-emotionele vraagstukken en is voor jongeren en jongvolwassenen die niet lekker in hun vel zitten. Zij kunnen te maken hebben met:

 • Piekeren

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Faalangst

 • Snel prikkelbaar zijn

 • Negatief zelfbeeld

 • Stil zijn/terughoudendheid

 • Sociale angst

 • Druk zijn / onrustig gedrag

 • Weinig vrienden hebben

 • Slecht slaappatroon

 • Hoofdpijn of buikklachten

 • Vaak moe zijn Snel afgeleid zijn

My Approach

AANBOD COACHING JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

Begeleiding
effectief studeren

Wekelijkse individuele begeleiding waarbij we op een praktisch wijze aan de slag gaan met schoolwerk en studie. Tijdens deze begeleiding zullen ze vaardigheden verwerven zoals:

 • Efficiënt leren plannen en het handhaven van die planning

 • Inzicht krijgen in de werking van hun brein

 • Alternatieve methoden leren om de leerstof te verwerken en reproduceren, wat leidt tot betere resultaten

 • Technieken aanleren voor snellezen

 • Op hun eigen manier gebruikmaken van mindmappen

 • Effectiever leren communiceren om beter begrepen te worden door anderen

 • Zelfvertrouwen opbouwen door inzicht in hun eigen vaardigheden

Coaching

We richten ons op aspecten zoals:

 • zelfbeeld

 • veerkracht

 • ontdekken van kwaliteiten en talenten

 • autonome besluitvorming

 • uitbreiding van de comfortzone

 • omgaan met overprikkeling

 • grenzen aangeven

 • en vele andere thema’s

AANPAK

"Fouten maken is een ander woord voor groeien."

Begeleiding
effectief studeren

Het halen van minder goede resultaten heeft vaak niet te maken met intelligentie, maar eerder met inefficiënt studeren en een gebrek aan motivatie om te studeren. Deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds.

 

Door efficiënt te leren studeren, bouw je aan focus en zelfvertrouwen, wat op zijn beurt de motivatie vergroot. Een grotere motivatie bevordert op zijn beurt weer het vermogen om effectief te studeren, waardoor deze positieve cyclus voortdurend in stand wordt gehouden.

 

Door het vergroten van de focus en het zelfvertrouwen zal jouw kind in staat zijn schoolwerk met meer succes en plezier aan te pakken. Bovendien zal dit de zelfstandigheid bevorderen, het vermogen om eigen keuzes te maken stimuleren en de prestaties aanzienlijk verbeteren.

Coaching

Staan de emoties onder druk? Merk je dat je tiener worstelt met woede, faalangst, of juist innerlijke onrust? Is er een gevoel van onbehagen? Somberheid, onzekerheid, en twijfels beïnvloeden hun stemming. Communicatie in huis verloopt moeizaam.

 

De behoefte om weer stevig in je schoenen te staan, je authentiek te voelen en vertrouwen te hebben in jezelf groeit. Jullie streven samen naar een harmonieuze thuisomgeving, waar wederzijds begrip en respect heersen.

 

In het kader van jeugd coaching kan het betrekken van ouders gunstig zijn om de situatie te verbeteren.

OVER

Faalangst

Coaching faalangst

Valt het je op dat je kind sterke stress of spanning ervaart tijdens toetsen, presentaties, overgang naar een nieuwe klas, het schrijven van werkstukken enzovoort?

 

Vallen de schoolresultaten tegen? En is de oorzaak hiervan niet altijd duidelijk, maar nemen frustratie, vermoeidheid en faalangst de overhand? In dat geval is coaching en begeleiding zeker op zijn plek.

 

Laat mij jullie dan helpen.

Herken je dit bij je kind?

 • moeite hebben om te stoppen met leren

 • vermijden van schooltaken

 • weerstand tegen sociale situaties

 • ervaren van stress/black-outs bij beoordelingen (zowel sport als school)

 • uitspreken van negatieve opmerkingen over zichzelf of anderen

 • veel gevoeligheid voor kritiek

 • moeite hebben met nee zeggen

 • twijfel om vragen te stellen of juist overmatig veel vragen stellen over nieuwe lesstof

 • perfectionisme

“FOUTEN MAKEN IS EEN ANDER WOORD

VOOR GROEIEN”

AANPAK

Coaching faalangst

Tijdens de coaching zullen we actief werken aan het overwinnen van faalangst met behulp van de volgende effectieve aanpak:

 • het creëren van een realistisch zelfbeeld (inclusief een gezonde dosis humor)

 • het geleidelijk zetten van kleine stappen buiten je comfortzone

 • het trainen van een positieve mindset om minder vatbaar te zijn voor negatieve gedachten

 • het aanleren van vaardigheden om kritiek effectief te hanteren

 • het verbeteren van ademhalingstechnieken en lichaamshouding ter bevordering van stressmanagement

 • doelgerichte planning

 • aanleren van studievaardigheden

Het overwinnen van faalangst vergt tijd, inzet en doorzettingsvermogen. Met de juiste aanpak en ondersteuning is het mogelijk om te leren leven zonder beperkingen door faalangst.

OVER

Oorzaken faalangst

 • Psychologische druk om te presteren

 • Ervaringen uit het verleden

 • Genetische aanleg

 • Perfectionisme en negatieve denkpatronen

De oorzaak van faalangst verschilt per individu en is deels geworteld in aangeboren eigenschappen, terwijl omgevingsfactoren anderzijds een rol spelen bij het versterken of verminderen ervan.

 

Zo kunnen, bijvoorbeeld, negatieve ervaringen die op een bepaald moment te overweldigend en moeilijk te verwerken waren de faalangst versterken.

 

Ook voor jongeren met een hoog gevoelsleven kunnen negatieve situaties intenser binnenkomen.

Wil je meer weten over de oorzaken van faalangst?

Hoogsensitiviteit kopje

Coaching hoogsensitiviteit

Je bemerkt dat je kind (vooral meisjes doen dit vaker dan jongens) zichzelf aanpast en daarbij zijn eigen identiteit verliest.

 

Hoewel je kind lijkt op te gaan in de groep, voelt hij/zij zich eigenlijk anders. Er zijn uitdagingen in de omgang met anderen.

 

Je merkt dat je kind moeite heeft met veranderingen of onverwachte situaties.

 

Na schooltijd zoekt je kind minder vaak of helemaal niet meer naar sociale interactie.

 

Je merkt dat je kind reageert op jouw stemming.

 

Het kan soms lastig zijn om om te gaan met het soms veeleisende karakter van je kind.

Je kind is

 • zorgzaam

 • heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid

 • voelt zich verbonden met dieren en natuur

 • heeft een goed gevoel voor humor

 • toont empathie

 • is bedreven in tekenen en verhalen verzinnen

 • heeft sportieve vaardigheden

 • en nog veel meer

Je gunt je kind meer innerlijke rust en plezier in het leven, school en alles wat daarbij hoort. Je zoekt ondersteuning voor je kind zodat hij zich weer comfortabel en zelfverzekerd voelt.

Ik sta klaar om je hierbij te ondersteunen.

AANPAK

Coaching hoogsensitiviteit

Jongeren die hoogsensitief zijn, kunnen verschillende strategieën en benaderingen gebruiken om effectief met hun hoogsensitiviteit om te gaan en zo een evenwichtig en vervullend leven te leiden.

 

Tijdens de coaching zal je kind leren:

 • wat hoogsensitiviteit voor jou betekent en hoe je jouw patronen en triggers herkent

 • hoe je grenzen kunt stellen om jezelf te beschermen tegen overprikkeling

 • ontdekken welke activiteiten je helpen ontspannen

 • op een gezonde manier met je emoties om te gaan

 • hoe je je tijd en taken kunt organiseren om overweldiging te voorkomen

 • hoe je duidelijk kunt communiceren over je behoeften

 • je hoogsensitiviteit te omarmen als deel van jezelf

 • technieken om effectief met stress om te gaan

 • je probleemoplossend vermogen te vergroten

OVER

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitief zijn betekent dat je gevoeliger bent voor zowel interne als externe prikkels. Dit omvat zowel emotionele als sensorische prikkels, zoals geluiden, geuren, visuele details en sociale signalen. Deze verhoogde gevoeligheid gaat gepaard met diepgaandere verwerking van informatie en emoties. Hoewel dit vaak heel interessant en leuk is, kan het soms ook uitdagend zijn.

 

Wanneer je hoogsensitief bent, merk je vaak subtiele details op en ben je in staat goed te luisteren en andermans emoties aan te voelen. Tegelijkertijd kun je echter snel overweldigd raken door alle prikkels om je heen, wat kan leiden tot overmatige zorgen en vermoeidheid. Als dit lang aanhoudt kan dit leiden tot verhoogde stress en gevoelens van angst in drukke situaties. Het kan soms lastig zijn om je eigen grenzen te herkennen en jezelf te beschermen.

 

Om die reden is het van groot belang dat je kind leert goed voor zichzelf te zorgen en te begrijpen wat hij of zij nodig heeft. Dit geldt ook voor jou als ouder. Als je zelf niet hoogsensitief bent, kan het soms moeilijk zijn om het gedrag van je kind te begrijpen en accepteren. Toch is dit begrip en acceptatie essentieel voor het zelfvertrouwen van je kind. Het draait om het vinden van een balans tussen de externe prikkels en een gevoel van innerlijke rust.

ADHD

Coaching ADHD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid

Ervaart jouw kind moeilijkheden op school? Is er weinig zelfvertrouwen en plezier terwijl er meer potentieel is?

Heb je het gevoel dat er een andere aanpak mogelijk is?

Het zou kunnen dat jijzelf, of jou kind, een conceptuele denker is. Mensen met eigenschappen zoals dyslexie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, autisme en hooggevoeligheid zijn vaak conceptuele denkers (er zijn ook conceptuele denkers zonder specifieke ‘labels’). Deze manier van denken heeft vele unieke talenten en kwaliteiten.

Leren vanuit je talenten en kwaliteiten

 • rijke fantasie

 • gevoel voor humor

 • snel zien van (nieuwe) oplossingen

 • snel kunnen wisselen tussen verschillende taken

 • goed in het herkennen van oorzaak en gevolg

 • sterk rechtvaardigheidsgevoel

 • creatief op diverse manieren

 • sterk beeldend vermogen

 • goed analytisch vermogen

AANPAK

Coaching ADHD, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid

Jouw kind krijgt de kans om effectief te leren studeren door:

 • te ontdekken of het een conceptueel denker is, begrijpen wat dit betekent en waarom dit van invloed kan zijn op het schoolsucces.

 • Deel te nemen aan pschyo-educatie om inzicht te krijgen in hoe het brein werkt en waarom bepaalde uitdagingen zich voordoen.

 • te leren hoe je kunt snellezen en informatie beter kunt verwerken

 • De techniek van mindmappen onder de knie te krijgen, waardoor het leren en organiseren van informatie efficiënter wordt.

 • te werken aan onderliggende problemen in orde- en timemanagement, zoals faalangst (uitstelgedrag en prestatiedrang) en deze om te zetten in succesvolle strategieën.

 • te leren hoe effectieve communicatie (verbaal en schrijven) werkt voor conceptueel denkers aan de hand van de vier communicatiefasen.

 • Het zelfvertrouwen te vergroten door inzicht te krijgen in de werking van het brein en te beseffen dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen

 • Leerstrategieën aan te leren die passen bij hun manier van denken.

 • Hun meervoudige intelligentie en executieve functies te onderzoeken om te ontdekken waar hun sterke punten liggen.

Dit alles draagt bij aan een effectievere en zelfverzekerde benadering van studeren en persoonlijke ontwikkeling.

OVER

Conceptueel denken

Conceptueel denken, ook wel bekend als neurodivergentie, is een andere manier van informatie verwerken. Dit komt voor bij mensen met ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en bij mensen die geen specifieke ‘labels’ hebben.

 

Conceptueel denken omvat onder andere het vermogen om van het grote geheel naar de details te denken en eerst een oplossing te hebben voordat de details worden overwogen. Conceptuele denkers staan bekend om hun vermogen om buiten de conventionele benaderingen te denken en intuïtieve verbanden te leggen.

 

In onze maatschappij en in ons onderwijssysteem is lineair denken de dominante benadering. Dit type denken volgt een sequentieel pad, van A naar Z, van begin naar eind.

 

Conceptueel denken heeft invloed op hoe informatie wordt verwerkt, gereproduceerd en gecommuniceerd.

 

Als conceptueel kun je op school ervaren dat je manier van denken niet in het traditionele schoolsysteem past. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en onzichtbaarheid. Je kunt extra hard werken en je inzetten, maar toch niet de gewenste resultaten behalen, of zelfs onderpresteren. Hierdoor kunnen gevoelens van faalangst ontstaan en kan je zelfbeeld worden aangetast.

bottom of page